Internationalisatie


Franchiseorganisaties zijn geschikt om internationaal te opereren. Niet alleen door de langetermijnvisie, de flexibele organisatie of het netwerk, maar juist omdat ze een franchise zijn en zich daarmee in de buitenlandse markt kunnen profileren. Een buitenlandse partner kan snel groeien zonder het wiel opnieuw uit te vinden.

Wel is het zaak een balans te vinden tussen het conceptuele belang en het belang van de lokale partner. Een stevig fundament, een harde formule, is van belang maar ook het vermogen om dat een buitenlandse partner geld te laten verdienen.

Voorbereiding

Bij internationale expansie is een gedegen voorbereiding essentieel. Een franchise die kansen wil benutten in het buitenland, krijgt te maken met verschillen in taal, cultuur en regelgeving. Ook specifieke thema’s als governance en externe expertise worden bijzonder relevant gezien de risico’s die internationale expansie met zich meebrengt. Vanuit hun karakteristieken opereren franchiseondernemingen hierin behoedzaam. Het proces om tot een beslissing te komen, wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrokkenheid vanuit het management. Als een onderneming hier op een goede manier mee omgaat, biedt internationale expansie ruimte voor additionele waardecreatie in tijden van beperkte groei in Nederland

Verschillen

Onderdeel van de voorbereiding is het omgaan met andere cultuurgebonden waarden, de verschillende communicatiestijlen en om bekwaam genoeg te zijn om over die cultuurverschillen heen te communiceren. Bijvoorbeeld, het zuiden van Europa is sterk hiërarchisch. Leiderschap is hier gebaseerd op macht. Mensen zijn wat ze zijn, door hun geboorte, geslacht of leeftijd, maar ook door netwerk en opleiding. Status is niet verworven door wat is gepresteerd, maar is toegewezen. Anders dan bij ons dus. Dat geldt ook voor het opbouwen van de relatie of het creëeren van vertrouwen. De eerste keer wordt minder over zaken gepraat, U leert elkaar eerst kennen en legt de basis van wederzijds vertrouwen. U moet dus de tijd nemen voor afspraken, en niet verwachten dat u snel weer buiten staat. De favoriete locatie om zaken te doen is dan ook vaak restaurants of café.

Juist in Franchise worden zakenrelaties opgebouwd voor de lange termijn, er wordt niet opnieuw weer onderhandeld over 1 of 2 jaar maar voor een langere tijd. Voordat u zaken gaat doen in deze landen dient u zicht te verdiepen in cultuur aldaar en zich daar ook op in te stellen. Zo geef je jezelf al een betere basispositie om zaken te doen.